Ελαιογραφία Βαλκανικοί Πόλεμοι

Πουλήθηκε

"Βασιλέας Κωνσταντίνος Α' & Βαλκανικοί Πόλεμοι"

Πρώτο τέταρτο 20ου αιώνα

Ελαιογραφία σε hardboard.

Διαστάσεις: 93Χ64 εκ

30 αλλα εργα στην ιδια κατηγορια: